Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Znalecká činnost SZÚ

     

SZÚ, s.p. byl na základě předložených materiálů prokazujících jeho odbornou způsobilost pro výkon znalecké činnosti zařazen do oddílu II, jak má na mysli zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Toto rozhodnutí se týká vybraných oborů pokrývajících prakticky celou oblast akreditací a autorizací podniku.

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification