Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

zástupci SZU Jiří Malach a Pavel Vasko se zúčastnili 50.Generálního shromáždění ESSA

     

Ve dnech 9. 11. a 10. 11. se zúčastnili zástupci SZÚ Jiří Malach a Pavel Vasko 50. Generálního shromáždění ESSA (European Security Systems Association) jehož podsložkou je ECB (European Certification Body). SZÚ se uchází u ESSA o možnost být akreditovanou laboratoří v systému ECB pro zkoušení trezorů. Součástí GA byly dva odborné kurzy, týkající se zkoušení trezorů.

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification