Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

SZÚ se stal členem Unie výtahového průmyslu České republiky

     

 

SZÚ se stal členem Unie výtahového průmyslu České republiky

Unie výtahového průmyslu ČR je dobrovolným zájmovým sdružením subjektů působících v oblasti výtahového průmyslu, která zahrnuje výrobu, montáž, servis, opravy, modernizace a rekonstrukce výtahů, pohyblivých schodů, pohyblivých chodníků, schodišťových výtahů a výtahových plošin pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu, jejich částí a výbavy. www.uvp-cr.cz

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ VÝTAHŮ

U výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, provádíme jako autorizovaná osoba posuzování shody podle Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES). Jako akreditovaný Inspekční orgán provádíme Inspekční prohlídky výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, podle ČSN 27 4007/2014 s ohledem na požadavky ČSN EN 81-80 a souvisejících předpisů a norem.

zařízení pro dopravu osob

Pro oblast Zařízení pro dopravu osob nabízíme tyto služby:

  • posouzení shody dle NV č. 70/2002 Sb. jako notifikovaná osoba – pozemní lanové dráhy, visuté lanové dráhy, lyžařské vleky
  • posouzení dílčích systémů a bezpečnostních prvků
  • provádění inspekcí před uvedením do provozu jako akreditovaný inspekční orgán typu A dle ČSN EN 1709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification