Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

SZÚ je kvalifikovaným dodavatelem

     

SZÚ byl dne 17. 06. 2014 Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj, odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zapsán do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů najdete po zadání našeho IČO (00001490) na stránkách MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 04.07.2014

 

 

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification