Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Světový den vody

     

Světový den vody

Začátek Světového dne vody sahá již do roku 1992, kdy Spojené národy (UN) stanovily první datum na 22. 3. 1993. Od té doby je každý rok vybráno téma spojené s vodou a současnými i budoucími výzvami. Pro rok 2016 je tématem Voda a Práce

Bližší informace naleznete přímo na stránkách organizace UN Water, která má celou koordinaci a aktivity spojené s tímto dnem na starosti. http://www.unwater.org/worldwaterday/

 

Spotřeba vody v EU:

 

  • 40 % energetický průmysl
  • 25 % zemědělství
  • 20 % veřejné vodovody
  • 10 % průmysl

Zdroj: ČSÚ

Statistika odpadní vody v ČR

 

Zdroj: ČSÚ

 

Problematikou odpadních vod se u nás zabývá Zkušebna tepelných a ekologických zařízení. Do tohoto odvětví patří například čistírny odpadních vod, čerpací stanice a zařízení na úpravu odpadních vod, žumpy, septiky a mnohé další.

 

a

Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.info
+420 541 120 330
+420 724 532 132

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification