Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Startuje 2. vlna kotlíkových dotací

     

Státní fond životního prostředí vyhlásil druhou vlnu kotlíkových dotací, ve které bude mezi kraji rozděleno 3,4 miliardy korun.

Dotace (je možné získat maximálně 127 500 Kč) budou poskytovány na výměnu starých kotlů s ruční dodávkou paliva za nové kotle spalující biomasu, automatické kombinované kotle, tepelná čerpadla či plynové kondenzační kotle.

Veškeré informace naleznete na stránkách SFŽP https://www.sfzp.cz/clanek/873/3263/kotlikove-dotace-2-vyzva/

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification