Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Seminář - Validace sterilizace ve zdravotnictví

     

 

Dne 1. 10. 2014 proběhl v prostorech SZÚ seminář s názvem Validace sterilizace ve zdravotnictví. Akce byla pořádána ve spolupráci s BMT Medical Technology s.r.o. a Českou společností pro sterilizaci.

Semináře se zúčastnilo 40 lidí, zejména pracovníci centrálních sterilizací z nemocnic, odborní pracovníci technických oddělení nemocnic a také odborníci z řad výrobců sterilizátorů. Dále byli přítomni odborníci z řad konkurenčních certifikačních orgánů.

Akce byla zaměřena na sdělení praktických zkušeností při provádění validace procesů sterilizace a zejména náležitostí protokolů o validaci, které si většina nemocnic nechává dělat externě. Dále byly prezentovány postupy, jak si validaci může provést oddělení sterilizace samo. Pro velký úspěch akce připravujeme její pokračování.

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification