Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Rozšíření akreditace pro oblast BOZP

     

Jako akreditované pracoviště pro posuzování odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi byla SZÚ rozšířena akreditace na:

1) opakované zkoušky odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro zkoušky, které se opakují po pěti letech na základě rozhodnutí MPSV č.j.: 2013/54850 – 423/1 ze dne 5. září 2013

2) opakované zkoušky odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to pro zkoušky, které se opakují po pěti letech na základě rozhodnutí MPSV č.j.: 2013/53230 – 423/1 ze dne 4. září 2013

Jako nástupnická organizace pro zrušeném IVBP Brno můžeme opakované zkoušky provést pro všechny držitele výše uvedené odborné způsobilosti, kteří ji na IVBP získali. Opakované zkoušky jsme připraveni realizovat rovněž pro držitele akreditace získané u jiných subjektů.

V případě zájmu držitelů odborné způsobilosti pořádáme též odborné kurzy před opakovanou zkouškou se zaměřením zejména na aktuální legislativní vymezení problematiky BOZP, případně na aktuální stav dotčených technických norem.

Pro certifikované odborně způsobilé osoby pořádáme pravidelné odborné aktivy (semináře) se zaměřením na problematiku BOZP a zejména na legislativní změny.

Kdokoliv z certifikovaných odborně způsobilých osob se může na naše pracoviště kdykoliv obrátit se žádostí o konzultaci. Tyto konzultace jsou zpravidla bezplatné.

 

Kompletní přehled kurzů a školení BOZP zde: //www.szutest.info/bozp/

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification