Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Round Robin Test - měření plynových spotřebičů

     

SZÚ se zúčastnil kruhových porovnávacích zkoušek (tzv. Round Robin Test) v oblasti měření plynových spotřebičů. Zkoušky byly organizovány slovinskou zkušebnou TCL (Laboratories for testing and certification), třetím účastníkem byl Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Zkoušky v SZÚ provedl Ing. Hořák.

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification