Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Jsme zakládajícím členem Industry Cluster 4.0

     

Jsme zakládajícím členem Industry Cluster 4.0

Společně s dalšími 19 podniky jsme zakládajícím členem klastru Industry Cluster 4.0.
Klastr byl založen na ustavující schůzi 15. 2. 2016 v prostorách RHK Brno.

Aktivity klastru:

  1. aplikace informačních technologií ve strojírenství (politiky Industry 4.0)
  2. příprava lidských zdrojů v technických oborech
  3. zlepšení exportních schopností firem


Aby tyto aktivity klastru mohly být naplněny, byly na prvním zasedání představenstva založeny tři pracovní komise.

Pracovní komise:

  1. Komise Industry 4.0 (předseda komise Ing. Jan Ohřál)
  2. Komise technické vzdělávání (předseda Ing. Vladimír Plašil)
  3. Komise mezinárodní obchod (předseda Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.)


Na ustavující schůzi byly navoleni i členové orgánů klastru a administrací byla pověřena
Regionální hospodářská komora Brno.

 


Již nyní RHK Brno pracuje spolu s rakouskými partnery na přeshraničním projektu,
který by svými aktivitami měl akcelerovat rozjezd klastru.

Více informací o klastru naleznete zde http://www.rhkbrno.cz/projekty/industry-cluster-4-0

Prezentace klastru ke stažení (PDF)

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification