Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Informační porada o zasedáních GAD-AC a ECO-BED-AC v roce 2015

Dne 27. 4. 2016 se v SZÚ uskutečnila informační porada
ohledně evropských zasedání týkajících se spotřebičů plynných paliv.
newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification