Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Informace pro certifikované osoby a kvalifikované specialisty v oblasti BOZP a dalších oborech

     

Informace pro certifikované osoby a kvalifikované specialisty v oblasti BOZP a dalších oborech

 

Vzhledem k personální změně na pozici manažera školení a vzdělávání v SZÚ (paní Dana Prášková není zaměstnankyní SZÚ od 1. 11. 2017) se objevuje velké množství dotazů na navazující školení a spolupráci a na platnost vydaných osvědčení a certifikátů školeným osobám. Rádi bychom vše uvedli na pravou míru

Strojírenský zkušební ústav pokračuje v dosavadní činnosti v celém rozsahu. Veškeré akreditace a certifikační schémata jsou vydané na SZÚ. Jde o následující funkce:

 

SZÚ ubezpečuje všechny klienty, že se pro ně oproti dosavadní praxi nic nemění:

Novým manažerem školení a vzdělávání SZÚ je Ing. Radka Patloková, na kterou se obracejte s dotazy ohledně školení a certifikace osob:

Ing. Radka Patloková
Manažer školení a vzdělávání

e-mail: tel.: mobil:

radka.patlokova@szutest.info
+420 541 120 359
+420 702 013 685

Těšíme se na spolupráci v nastávajícím roce 2018.

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification