Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

AKTIV 2013

     

AKTIV 2013

4. 6. 2013 proběhlo v brněnském hotelu Santon odborné setkání certifikovaných osob a odborně způsobilých osob
v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. v oblasti BOZP. Organizačním garantem akce byla Dana Prášková.

 

Program

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification